Miejsce masowego sowieckiego ludobójstwa na Polakach i Białorusinach w Kuropatach pod Mińskiem nie zostanie zniszczone.