Społeczność żydowska w Wielkiej Brytanii protestuje.

Lewacka hojność nie zna granic. Odmawiają lokali socjalnych własnym inwalidom, żeby osiedlić w pałacach „biednych imigrantów”.

Z czymś takim policja w dzielnicy Balham zetknęła się po raz pierwszy.