Juncker zadaje cios w plecy Merkel i Macronowi? Bruksela chce własnej “reformy unii gospodarczej i walutowej”

By Dział: Gospodarka i Pieniądze Polityka | 6 grudnia 2017

“Nadszedł czas byśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce”.

Komisja Europejska zaproponowała w środę reformę unii gospodarczej i walutowej. Zmiany mają polegać na utworzeniu Europejskiego Funduszu Walutowego, powołaniu Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów oraz wprowadzeniu “nowych instrumentów budżetowych” dla strefy euro.

“Po latach kryzysu nadszedł czas byśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce. Unia będzie bardziej zjednoczona, efektywna i demokratyczna i będzie przynosić korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, kiedy świeci słońce” – kusi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mając na myśli obecną korzystną koniunkturę gospodarczą.

Według niego, Europejski Fundusz Walutowy będzie miał na celu pomoc krajom strefy euro, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Pożyczałby też pieniądze na restrukturyzację lub kontrolowaną likwidację bankrutujących banków.


Zdaniem ekspertów, to co proponuje Bruksela jest kolejną próbą stworzenia osobnego budżetu dla strefy euro, w której mają obowiązywać własne instrumenty finansowe. Natomiast powołanie własnego ministra gospodarki i finansów UE jest – zdaniem Komisji Europejskiej – zgodne z obowiązującymi już obecnie w UE traktatami.

“Dzięki wspólnemu ministrowi wzrośnie spójność, efektywność, transparentność, a także możliwość demokratycznego rozliczania i kreowania polityki gospodarczej w UE i strefie euro, przy pełnym poszanowaniu kompetencji poszczególnych krajów” – czytamy w propozycji Brukseli.


Z kolei portal Politico ocenia, że propozycja Junckera to próba przejęcia inicjatywy zacieśniania UE przez Komisję Europejską z rąk Niemiec i Francji, szczególnie w chwili kiedy w Niemczech Angela Merkel ma poważne problemy ze stworzeniem nowego rządu, a Emmanuel Macron dużo mówi, ale mało robi w zakresie reform.


“Nikt nie rozumie, po co właściwie Komisja Europejska wystąpiła akurat teraz z tą inicjatywą” – mówi cytowany przez portal jeden z wysokich rangą polityków UE. “Propozycje Komisji mające na celu pogłębienie Europejskiej Unii Walutowej nastąpiły w złym momencie” – ocenia z kolei niemiecki ekonomista Heinrick Enderlein.

Wstępna ocena propozycji Junckera wskazuje, że jest to “bardziej miękki” wariant integracji niż chciałyby tego Niemcy czy Francja. Faktycznie jest to bardziej reforma biurokratyczna i zmiana nazewnictwa, zaś kluczowe mechanizmy podziału pieniędzy w UE specjalnie się od tego nie zmienią.

Ale jeżeli sam Juncker uważa, że teraz trzeba “reperować dach” zamiast radykalnie naprawić same fundamenty Unii Europejskiej to trudno wróżyć tej inicjatywie szybki sukces. Również propozycja powołania wspólnego ministra gospodarki i finansów UE nie wywołała zapewne entuzjazmu w wielu krajach.

Reporters.pl

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow