Pedofile wszystkich krajów, łączcie się! Turcja legalizuje zapładnianie 9-letnich dziewczynek

By Dział: Przestępczość i Terror Społeczeństwo | 3 stycznia 2018

To państwo nadal jest kandydatem do Unii Europejskiej i członkiem NATO.

Turecki państwowy Dyrektoriat ds. Religii wydał oficjalną fatwę, czyli wykładnię religijną, zgodnie z którą już 9-letnie dziewczynki będą mogły być legalnie wydawane za mąż i zachodzić w ciążę – donosi portal InfoWars.

Zdaniem tureckich władz, jest to zgodne z islamską nauką Proroka Mahometa, gdyż on również zawarł małżeństwo z Aiszą kiedy miała ona 9 lat i współżył z nią seksualnie.

Turecki Dyrektoriat, zwany też Dijanet, jest najwyższą instytucja religijną kraju, której zadaniem jest “działanie w obronie czci i etyki islamu, oświecenie religijne ludności i administrowanie świętymi miejscami islamskiego kultu”. Jego wytyczne w dziedzinie religii mają status zbliżony do prawa państwowego.


“Dijanet stwierdza, że ci, którzy weszli w wiek dorosłości, mogą również wziąć ślub. Dijanet stwierdza, że dolna granica wieku wynosi 9 lat w przypadku dziewcząt i 12 lat w przypadku chłopców. Dijanet uznaje, że dziewczęta mogą zajść w ciążę w wieku 9 lat i że mężczyźni mogą stać się ojcami, gdy wejdą w wiek 12 lat” – głosi fatwa.

Wcześniej parlament Turcji uchwalił ustawę, która pozwala islamskim duchownym – muftim – na udzielanie cywilnych ślubów dzieciom wbrew ich woli, w małżeństwach aranżowanych przez ich rodziców. Wcześniej podobne prawo zaczął prowadzać Irak.


Dotychczas w Turcji ok. 15 proc. dziewcząt zawierało związki małżeńskie przed ukończeniem 18-go roku życia. Jest jednak oczywiste, że pod rządami islamizującego kraj prezydenta Recepa Erdogana i po wprowadzeniu nowego prawa faktycznie legalizującego pedofilię odsetek tej perwersyjnej islamskiej patologii seksualnej znacznie wzrośnie.


Reporters.pl

Czytane w tym tygodniu

Sorry. No data so far.

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow