Europa coraz bardziej przerażona imigrantami. A Polacy? (SONDAŻ)

By Dział: Społeczeństwo | 12 lipca 2016

Aż 59 proc. Europejczyków jest przekonanych, że napływ imigrantów zwiększa zagrożenie terrorystyczne w ich krajach. Co drugi uważa, że przyjmowanie imigrantów źle wpływa na gospodarkę, gdyż zabierze miejsca pracy i pozbawi obywateli ich przywilejów socjalnych. Takie dane przynosi sondaż Pew Research Center.

Wśród państw, których obywatele najbardziej boją się napływu imigrantów są Węgry i Polska. Aż 76 proc. Węgrów i 71 proc. Polaków sądzi, że grozi on nasileniem się ataków terrorystycznych. O tym, że imigranci źle wpłyną na ekonomikę jest przekonanych 82 proc. Węgrów i 75 proc. Polaków.

Na kolejnych miejscach wśród państw widzących związek napływu imigrantów ze wzrostem terroryzmu znalazły się Holandia, Niemcy i Włochy, gdzie opinię taką wyraża 61-60 proc. obywateli. Z kolei obawy o pogorszenie przez imigrantów sytuacji ekonomicznej są częste w Grecji – 72 proc., we Włoszech – 65 proc. i Francji – 53 proc., a najmniejsze w Niemczech – 31 proc.


Warto jednak zauważyć, że sondaż przeprowadzono tylko w 10 krajach, których łączna populacja stanowi 80 proc. ludności UE, ale nie objęto nim np. Belgii, gdzie niedawno miały miejsce zamachy terrorystyczne, czy takich krajów UE jak Chorwacja czy Słowenia lub spoza niej, jak Czarnogóra czy Serbia, które boleśnie odczuły napływ imigrantów.

Co ciekawe, wyniki badania pokazują, że przekonanie o związku między napływem imigrantów a terroryzmem i sytuacją ekonomiczną nie jest wcale najsilniejsze w krajach, gdzie imigrantów przyjechało najwięcej, jak Niemcy (1,1 mln w 2015 r.). Odsetek ten jest znacznie wyższy chociażby w Polsce, gdzie przybyło tylko kilka tysięcy imigrantów i gdzie dotychczas nie było zamachów.


W Europie spada też coraz szybciej liczba osób, które nadal wierzą, że różnorodność etniczna wzbogaca kraj i powoduje, że życie w nim staje się lepsze. Nadal uważa tak 36 proc. Szwedów, w innych krajach wynik ten jest znacznie niższy.


Jednocześnie aż 63 proc. Greków i 53 proc. Włochów uważa, że z powodu imigrantów życie staje się gorsze. W obu tych krajach, a także na Węgrzech i w Polsce jest też zdecydowanie największy odsetek negatywnych opinii o muzułmanach. Z kolei Cyganie są najbardziej nielubiani we Włoszech (82 proc.), a Żydzi w Grecji (55 proc.).

O wiele bardziej niż Europejczycy o pożytku z różnorodności etnicznej są przekonani Amerykanie – 58 proc. z nich uważa, że dzięki niej kraj staje się lepszy, a tylko 7 proc. – że gorszy. No ale w końcu Ameryka została zbudowana przez imigrantów.

Sondaż Pew Research Center przeprowadzono w okresie kwiecień-maj br., a więc jeszcze przed referendum ws. Brexitu i wielkim zamachem terrorystycznym na lotnisko w Stambule. Ankietowano 11.494 osób. Błąd statystyczny może wynosić od 3,1-4,6 proc.

Reporters.pl

Czytane w tym tygodniu

Sorry. No data so far.

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow