Obliczono ile pieniędzy mają wszyscy Amerykanie. Dysproporcje porażają

Suma jest zawrotna, szczególnie kiedy przyjrzymy się 25-ciu najbogatszym rodzinom. Za to co czwarta rodzina nie ma nic oprócz długów. Kto jest najbogatszy w USA, ile ma pieniędzy i na czym zarabia?

Łączny majątek amerykańskich gospodarstw domowych w 2013 r. wynosił 67 bilionów dolarów – obliczyło Biuro ds. Budżetu Kongresu USA (CBO), sumując wartość wszystkich oszczędności, nieruchomości i innych rodzajów własności należącej do Amerykanów.

Suma zawrotna, ale podział tych środków był daleki od równowagi. Na 10 proc. najbogatszych rodzin, a więc takich, których roczne dochody przekraczały 942 tys. USD przypadało aż 76 proc. całego rodzinnego majątku w USA. Średnio na rodzinę przypadały w tej grupie 4 mln USD.

Kolejne 40 proc. Amerykanów posiadało 23 proc. ogólnego majątku, tu na rodzinę przypadało średnio 316 tys. USD. Natomiast na pozostałe 50 proc. społeczeństwa przypadał tylko 1 proc. ogólnego majątku, przy czym najbiedniejsze 25 proc. w ogóle nie miało żadnych oszczędności, za to długi w średniej wysokości 13 tys. USD na rodzinę.


Autorzy badania stwierdzili też ścisłą zależność między zamożnością a wiekiem i wykształceniem głowy rodziny. Rodziny, na czele których stały osoby mające powyżej 65 lat były średnio 3,5-krotnie zamożniejsze niż rodziny kierowane przez osoby w wieku 35-49 lat.

Z kolei rodziny, których głowa ma wyższe wykształcenie były 4-krotnie bogatsze niż kierowane przez tych, którzy ukończyli tylko szkołę średnią.


Przyjrzyjmy się 25 najbogatszym amerykańskim rodzinom w rankingu “Forbes” z 2016 r. Razem miały one 722 mld USD, czyli o 11 mld USD mniej niż w roku ubiegłym. Najbogatsza amerykańska rodzina Waltonów – od trzech lat na pierwszym miejscu – miała 130 mld USD. Zarabiała głównie na sieci supermarketów Wal-Mart (na zdjęciu założyciel tego finansowego imperium Sam Walton).


Rodzina Kochów – właściciele drugiej co wielkości prywatnej kompanii w USA Koch Industries – miała 82 mld USD, a rodzina Mars, zarabiająca oczywiście na batonikach mars, snickersach i M&M-sach – 78 mld USD. Słynni Rockefellerowie – ci od handlu ropą – mieli “tylko” 11 mld USD i byli na 23 miejscu.

A co z amerykańską klasą średnią? Okazuje się, że nie jest już ona najliczniejsza na świecie. W USA zalicza się do niej 92 mln osób, czyli niecałe 30 proc. społeczeństwa. Tymczasem w Chinach w zeszłym roku liczebność klasy średniej przekroczyła 100 mln, choć jest to zaledwie 7 proc. Chińczyków.

Jednak klasa średnia w USA i Chinach to dwie zupełnie różne sprawy – Bank Światowy zalicza bowiem do niej osoby, które zarabiają co najmniej dwa razy więcej niż średnia krajowa w danym państwie. Tymczasem w USA średni dochód roczny na głowę obywatela wynosił w 2014 r. 54,6 tys. USD, natomiast w Chinach niecałe 7,6 tys. USD.

Czytaj także: Ile pieniędzy ma Bill Gates? Ustanowił kolejny rekord bogactwa

Reporters.pl

Czytane w tym tygodniu

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow