Nowa wielka organizacja Polaków powstała na Białorusi!

By Dział: Społeczeństwo | 21 listopada 2016

Na czele nowej niezależnej organizacji stanęła Anżelika Borys – dawna prezes Związku Polaków ma Białorusi.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich założyło prawie 100 lokalnych ośrodków nauczania języka polskiego i polskiej historii z całej Białorusi. Przyłączyła się do niego część lokalnych oddziałów ZPB, jak również organizacje Polaków z Obwodu Brzeskiego, które w ubiegłych latach oddzieliły się od ZPB.

Akces do organizacji zgłosili m.in. polscy nauczyciele i działacze z Grodna, Brześcia, Mińska, Mohylewa, Wołkowyska, Baranowicz, Borysowa i dziesiątków innych miejscowości, zarówno z Grodzieńszczyzny, Polesia, Brasławszczyzny, jak i z innych regionów Białorusi.

“Nasze Stowarzyszenie nie zamierza rywalizować ze Związkiem Polaków na Białorusi, gdyż będzie działać przy ZPB, tak jak inne niezależne polskie stowarzyszenia w tym kraju – lekarzy, artystów, muzyków, Sybiraków” – wyjaśnia wybrana w niedzielę przewodnicząca Stowarzyszenia Andżelika Borys, która jest jednocześnie szefową Rady Naczelnej ZPB.


“Naszym celem jest skonsolidowanie nauki języka polskiego na Białorusi, pomoc polskim szkołom i nauczycielom, często w małych odległych ośrodkach. Chcemy pomagać im w zaopatrzeniu w polskie podręczniki, programy nauczania, ułatwić pozyskiwanie środków i pomocy dydaktycznych z Polski” – wylicza Andżelika Borys, która od lat odpowiada m.in. za działalność oświatową ZPB.

“Nie chcemy tworzyć silnie scentralizowanej struktury, każdy z ośrodków zachowa swoją autonomię, ale razem będą skuteczniej walczyć o rozwój nauczania języka polskiego na Białorusi i wsparcie finansowe na ich lokalne inicjatywy” – zastrzega szefowa nowej organizacji.


Wiadomo już, że do kierownictwa Stowarzyszenia wejdzie też Alina Jaroszewicz – od lat czołowa działaczka ZPB w Obwodzie Brzeskim, wokół której skupia się wiele działających tam dziś polskich inicjatyw. W najbliższym czasie zostanie też ostatecznie dopracowany statut Stowarzyszenia.


Nie ulega wątpliwości, że powstanie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich jest największą od wielu lat niezależną inicjatywą na Białorusi ponad podziałami, integrującą wszystkie środowiska, nauczycieli i społeczne placówki działające w tym kraju na rzecz krzewienia polskiej oświaty – języka, kultury i historii.

Pozostaje mieć nadzieję, że na fali obecnej odwilży w stosunkach Polski z Białorusią władze Aleksandra Łukaszenki nie tylko zalegalizują ZPB, które od 2005 r. jest zmuszone działać nielegalnie, ale przychylnie odniosą się też do nowej inicjatywy edukacyjnej Polaków, a przynajmniej nie będą tych działań utrudniać.

Czytaj także: Polacy na Białorusi nie dadzą sobą manipulować! Nie – dla pomysłu połączenia z KGB-owskim związkiem

Reporters.pl

Czytane w tym tygodniu

Sorry. No data so far.

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow