Europejska gospodarka zaczyna się ożywiać

By Dział: Gospodarka i Pieniądze | 30 maja 2016

Po 6-ciu nędznych latach i kilku falstartach gospodarka 19 krajów strefy euro zaczyna w końcu wykazywać wyraźne oznaki ożywienia.

Strefa euro wzrosła o 0,5 procent w I kwartale br. w stosunku do kwartału poprzedniego i odzyskała w końcu swój poziom z I kwartału 2008 r., czyli sprzed światowego kryzysu finansowego związanego z upadkiem amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers i sprzed kolejnych kryzysów zadłużeniowych, które o mały włos nie zerwały europejskiej unii walutowej.

Z danych opublikowanych w poniedziałek wynika również, że poziom optymizmu biznesu i konsumentów wzrósł w maju do poziomu najwyższego od 4 miesięcy. Również sprzedaż samochodów w Europie była największa, rosnąc nieprzerwanie od 32 miesięcy.

Z kolei ceny ceny ropy na światowych rynkach zaczynają oscylować w granicach 50 USD za baryłkę, po raz pierwszy od lipca 2015 r. To powinno skłonić Europejski Bank Centralny do podniesienia prognoz inflacyjnych, również po raz pierwszy od lata ub. roku.


Ostatnia prognoza EBC z marca br. przewidywała tylko 0,1 proc. inflacji w tym roku i 1,3 proc. w roku 2017. To znacznie poniżej poziomu 2 proc., uważanego przez większość ekspertów za optymalny dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Oznacza to, że EBC prawdopodobnie nie rozszerzy na spotkaniu w tym tygodniu swojego programu stymulacyjnego wartości 1,74 bln euro.


Zdaniem analityków, obecnie najpoważniejsze zagrożenia dla rozpoczynającego się w Europie wzrostu gospodarczego to możliwość opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w referendum 23 czerwca br. możliwość kolejnych zamachów terrorystycznych w Europie i utrzymująca się niepewność na innych rynkach światowych.


Reporters.pl

Czytane w tym tygodniu

Sorry. No data so far.

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow