Czechy rezygnują z wprowadzenia euro! “Jest odrażające”

By Dział: Gospodarka i Pieniądze | 7 marca 2017

Czeskie władze odłożyły przejście na euro “na czas nieokreślony”.

Ministerstwo Finansów i Bank Narodowy w Pradze wykreśliły wprowadzenie euro z listy priorytetów kraju na najbliższe lata. Rząd uwzględnił też sprzeciw większości społeczeństwa wobec pomysłu zastąpienia czeskiej korony wspólną europejską walutą.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym sondażu za przejściem na euro wypowiedziało się tylko 17 proc. badanych, a przeciwnych temu było 78 proc. Jeszcze rok wcześniej zwolenników euro było w Czechach 28 proc., a przeciwników tylko 60 proc. co pokazuje jak szybko idea wspólnej waluty traci poparcie u naszych południowych sąsiadów.

Czesi obawiają się, że przejście na euro oznaczałoby wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby, utratę suwerenności ekonomicznej i zwiększenie zależności od gospodarek innych państw. Co ciekawe, wielu pytanych zwracało też uwagę nawet na aspekt estetyczny – “odrażającą grafikę” banknotów euro, od których rodzima korona jest znacznie sympatyczniejsza.


Władze Czech zaplanowały wprowadzenie w kraju euro jeszcze 13 lat temu, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, ale nie określały żadnych terminów kiedy ma to nastąpić. Liczyły na to głównie duże firmy i eksporterzy, chcąc uniknąć negatywnych skutków wahań kursów.

Media wmawiały też obywatelom, że dzięki euro kraj będzie “bardziej europejski”. Jednak katastrofa finansowa używającej euro Grecji, a potem brytyjski Brexit i kryzys imigrancki znacznie ochłodziły integracyjny entuzjazm.

Przypomnijmy, że obecnie euro jest walutą w 19-tu z 28-miu krajów Unii. Europejski Bank Centralny ustala dla nich jednolite stawki procentowe. Kiedy 1 stycznia 2015 r. do strefy euro przyjmowano Litwę, Komisja Europejska oświadczyła, że pozostałe kraje – Polska, Czechy, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria są dalekie od spełnienia kryteriów wspólnej waluty.


Dziś na poważnie traktuje to tylko Rumunia. Wielka Brytania i Dania zdecydowanie odmówiły wprowadzenia euro, a Szwecja nie wykazuje większego tym zainteresowania.

Czytaj także: 6 państw opuści Unię Europejską! Oto dlaczego

Nowa Platforma 5Portali+1 Przeglądaj wygodnie aż sześć polskich serwisów informacyjnych na raz!

Reporters.pl

Powiązane artykuły

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow