Wielka nędza w Szwajcarii! Daj nam, Boże, taką nędzę…

By Dział: Społeczeństwo W popularnych | 16 maja 2017

570 tys. Szwajcarów, czyli 7 proc. społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa – alarmuje tamtejszy urząd statystyczny BFS, który opublikował najnowsze dane. Tylko czy z naszego punktu widzenia rzeczywiście jest to ubóstwo?

Według tych statystyk, liczba “nędzarzy” w Szwajcarii gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Do grupy tej zaliczane są osoby, które “nie są w stanie zapłacić za dobra i usługi niezbędne do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem”.

A ile konkretnie trzeba zarabiać w Szwajcarii, żeby zostać uznanym za “nędzarza”? Otóż jesteś nim jeśli twój miesięczny dochód wynosi mniej niż 2.239 franków szwajcarskich w przypadku osoby samotnej lub mniej niż 3984 franków w przypadku małżeństwa z dwójką dzieci.

W przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie jest to – odpowiednio – 8.600 PLN miesięcznie w przypadku osoby samotnej i 15.300 PLN w przypadku rodziny z dwójką dzieci. Najwięcej “nędzarzy” jest wśród Szwajcarów powyżej 65-go roku życia – 13,9 proc., wśród bezrobotnych – 13,6 proc. oraz w rodzinach niepełnych i w przypadku osób z podstawowym wykształceniem.


Sporo “nędzarzy” jest też wśród pracowników sezonowych, w służbie zdrowia i w małym biznesie. Wśród imigrantów, którzy otrzymali już prawo stałego pobytu w Szwajcarii, odsetek “biednych” jest o 11,7 proc. wyższy niż wśród rodowitych Szwajcarów. Biorąc pod uwagę, że imigranci przybyli do Europy z niczym, nie wydaje się to szczególnie wysoką liczbą.

Ponadto przy ocenie poziomu “nędzy” brany jest pod uwagę tylko miesięczny dochód, a nie majątek i mienie, które dana osoba zgromadziła wcześniej. Wielu emerytów żyje całkiem przyzwoicie właśnie z oszczędności, choć obecnie ich dochód jest niewysoki.


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Szwajcaria jako pierwsza na świecie chciała wprowadzić Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (UBI). Zgodnie z tą propozycją, każdy obywatel – niezależnie od tego czy pracuje, czy nie – miałby dostawać co najmniej 2.500 franków szwajcarskich miesięcznie. Pomysł przepadł jednak w referendum – przeciwko głosowało 75 proc. Szwajcarów.


Reporters.pl [Waluta]

Czytane w tym tygodniu

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow