Rzeczpospolita Pozamałżeńska – biała plama na mapie Europy! (FOTO)

By Dział: Społeczeństwo W popularnych | 21 września 2017

Dawne granice Polski nie zniknęły. Przesunęli je wbrew naszej woli. Ale świadomości usunąć nie zdołali.

Słowacki portal Lepšia Geografia opublikował zaskakującą dla Polaków mapę Europy. Naniesiono na nią liczbę dzieci w poszczególnych krajach naszego kontynentu, które urodziły się ze związków pozamałżeńskich. Im ciemniejszy kolor, tym więcej dzieci urodzonych przez samotne matki lub żyjące tylko w luźnych związkach ze swoimi partnerami.

“Ciemny wynik” Francji, Norwegii, Szwecji, czy terenów dawnego dawnego NRD nikogo raczej nie zdziwi – to kraje, w których od dziesięcioleci planowo niszczono i niszczy się nadal instytucję rodziny. Niepokojąco niekorzystny jest wynik Bułgarii, Węgier, Czech i Austrii. Ciekawa jest też widoczna różnica między północą i południem Rosji.

Nas jednak zainteresowały tereny obecnej i dawnej Polski. Przyjrzyjcie się im uważnie. Co widzicie? Przecież ta największa w Europie biała plama, oznaczającą najmniejszą liczbę dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich niemal dokładnie pokrywa się z terenami dawnej Rzeczypospolitej!


Nawet w przypadku małej Litwy wyraźnie wydziela się zamieszkiwana przez Polaków Wileńszczyzna. Przecież granice II Rzeczypospolitej nie istnieją już prawie od 80-ciu lat, a granice I RP od setek lat. A jednak świadomość ludzka i przywiązanie do tradycyjnych wartości pozostało bez zmian! Porównywać się z nami mogą pod tym względem tylko południowe Włochy i Grecja.


Reporters.pl


Czytane w tym tygodniu

Sorry. No data so far.

To dziś jest na TOP-ie!

To najczęściej czytacie!

Obserwuj tę stronę
FollowFollowFollow