Każdy kraj ma własne problemy komunikacyjne i sposoby ich rozwiązywania.

Co w Szwedach jest bardzo pozytywne, to ich stosunek do zwierząt.

“Cały świat to scena. Ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika” (William Szekspir).


Pojawiły się nagle na nocnym niebie i szybko poruszały się w różnych kierunkach.

Cierpliwy czworonóg wykazuje pełne zrozumienie.