Prawie wszystkich mężczyzn rozstrzelali sowieci. Teraz zostały już niemal tylko one.

U nas ukaraliby go grzywną albo trafiłby do więzienia. A w Wielkiej Brytanii dali mu…

Jak można upamiętniać “ludobójstwo na Rosjanach”! – oburza się rosyjska propaganda.

Powinien natychmiast stać się obowiązkową pozycją na lekcjach historii w każdej polskiej szkole średniej.


Bynajmniej. Ale prawdopodobnie wampir. Tajemnica polega na czymś zupełnie innym.

“Wielki autorytet moralny” świata zachodniego, przez niektórych uważany za największego pisarza XX wieku był sowieckim szpiclem i agentem wpływu.

Świadectwo finezji i wielkości ducha dawnych mistrzów oraz potęgi kultury europejskiej.

To jedyny film pokazujący pogrzeb Józefa Stalina w marcu 1953 roku bez cenzury i propagandowej inscenizacji!

Miejsce masowego sowieckiego ludobójstwa na Polakach i Białorusinach w Kuropatach pod Mińskiem nie zostanie zniszczone.

Chodzi o akcję z mobilnym billboardem, który ma przypominać o tym, że obozy koncentracyjne z II wojny były niemieckie.