Wielkie ruchy wojsk w całej zachodniej Rosji. Kierunek jeden: zachód.


Raport US Defense Intelligence Agency z lipca 2017 r.

Szczere wyznanie “nawróconego” brytyjskiego arystokraty. Imamowie dostaną szału?

Dziś to luksus. Czy stanie się kiedyś normalnym sposobem mieszkania na morzach?

Jeśli władze w Rzymie skierują do Libii okręty wojenne armia libijska może je zaatakować.