W przesiąkniętym strachem kraju Łukaszenki takie zdarzenie to coś niezwykłego. Zaatakowana została siedziba Głównego Zarządu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną w Brześciu, a wcześniej siedziba państwowej telewizji w Mińsku.