Ukraińskie władze pilnie przerzucają z Zakarpacia w rejon granicy z Rumunią stado 14-tu bawołów wodnych.