Czeskie władze odłożyły przejście na euro “na czas nieokreślony”.

Istnienie euro jest niekorzystne dla Niemiec – oświadczyła niemiecka kanclerz.

Po 6-ciu nędznych latach i kilku falstartach gospodarka 19 krajów strefy euro zaczyna w końcu wykazywać wyraźne oznaki ożywienia.