Zrzucili na ziemię flagę Unii Europejskiej i przepędzili czerwonych.

Wzorowana na antyimigranckiej Alternatywie dla Niemiec (AfD).


W Kościele katolickim narasta sprzeciw wobec forsowanego przez papieża Franciszka masowego zasiedlania Europy muzułmanami.

Nawet najwięksi zwolennicy “wspólnego europejskiego domu” pozamykali się we własnych pokojach.

Węgrzy doceniają, że ich premier swoim zdecydowanym działaniem uratował kraj przez inwazją islamu.

Niespodziewane ostrzeżenie Jensa Stoltenberga zmroziło kraje Unii Europejskiej.