W Kościele katolickim narasta sprzeciw wobec forsowanego przez papieża Franciszka masowego zasiedlania Europy muzułmanami.

Nawet najwięksi zwolennicy “wspólnego europejskiego domu” pozamykali się we własnych pokojach.

Węgrzy doceniają, że ich premier swoim zdecydowanym działaniem uratował kraj przez inwazją islamu.


Niespodziewane ostrzeżenie Jensa Stoltenberga zmroziło kraje Unii Europejskiej.

Krótka przerwa między zamachami to doskonały moment, żeby za nasze własne pieniądze uświadamiać nam nasze “muzułmańskie korzenie”.