Bynajmniej nie z tego powodu, który podejrzewacie.

Radość głąbów z niszczenia krzyża trwała krótko i szybko zamieniła się w krzyk bólu i przerażenia.

“NATO – to hitlerowskie niedobitki!” – wścieka się wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin.

“Były konieczne, aby zapewnić porządek w kraju”.


Ale przy okazji także pokazywania luksusu i wszystkiego, co nie jest zgodne z polityką komunistycznych władz.

Rosyjska agencja Fergana ujawniła wspomnienia naocznych świadków niezwykłego zdarzenia, które poprzedziło śmierć słynnego I Sekretarza KPZR Leonida Breżniewa.

Wieloletnie rządy socjaldemoktarów doprowadziły w Szwecji do zagłady instytucji rodziny i rozpadu podstawowych więzi międzyludzkich.

“Trzy razy dziennie pożerał komunistów, wysłannik Piekieł, straszono nim małe dzieci” – czołowy białoruski bloger niezależny Jewgienij Lipkowicz złożył hołd “prawdziwemu żołnierzowi Zimnej Wojny”.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, kto wyszedł z tego starcia zwycięsko.