Dla każdego chrześcijanina słowa, które padły z ust prawosławnego dostojnika Patriarchatu Moskiewskiego to szok. Protojerej Wsiewołod Czaplin otwarcie wezwał do łamania Bożego przykazania “Nie zabijaj”.

Ukraiński parlament oficjalnie zwrócił się do najwyższego zwierzchnika prawosławia – Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I o przyznanie autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Oznacza to, że Cerkiew może przestać podlegać Patriarchatowi w Moskwie.