Topowe zawody, gdzie kluczowe są kompetencje miękkie

Co to są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie to zbiór umiejętności, które nabywamy w trakcie całego życia. Wpływ na nie mają wszelkie doświadczenia wynikające zarówno z wychowania, jak i pracy zawodowej. Są związane z charakterem i osobowością człowieka. Ma na nie wpływ unikalny sposób myślenia, indywidualny dla każdej jednostki. Kompetencje miękkie da się kształtować i ćwiczyć. To umiejętności, które ułatwiają dostosowanie się do środowiska. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W pierwszej kolejności ustalmy jednak, co to właściwie znaczy. Czym są kompetencje miękkie? To przede wszystkim:

  • komunikatywność;
  • asertywność;
  • kreatywność;
  • elastyczność;
  • umiejętność pracy w grupie;
  • samodzielność;
  • zarządzanie czasem.

Kompetencje miękkie wyróżniają nas nie tylko na tle innych osób. Są trudne do zweryfikowania. Podlegają też całkowicie subiektywnej ocenie. Stanowią o przydatności zawodowej. Mają szczególne znaczenia na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i marketingowych. Także praca w HR wymaga odpowiednich predyspozycji. Kompetencje miękkie przydatne są we współpracy z innymi ludźmi. Wręcz wymagane są w wielu zawodach.

Komunikatywność

Z definicji to umiejętność szybkiego i skutecznego przekazywania informacji. Można tego dokonać za pomocą komunikatów werbalnych (mowa) i niewerbalnych (gest, mowa ciała). Proces komunikacji to wymiana informacji między ludźmi. Komunikatywność ma zatem duże znaczenie w pracy zespołowej. Osoba komunikatywna potrafi słuchać. Poddaje analizie usłyszaną treść i samodzielnie wyciąga wnioski. Zadaje pytania i jasno się wypowiada. Przede wszystkim rozumie to, co słyszy. Potrafi dopasować język do możliwości dyskutanta. Komunikatywność to także umiejętność podtrzymywania kontaktu.

Asertywność

Asertywność to cecha, która określa umiejętność odmawiania. Wiąże się też ze swobodą wyrażania opinii, potrzeb i emocji. Osoba asertywna nie ma też problemu z okazywaniem krytyki. Z natury szanuje innych, oczekuje jednak otwartej i uczciwej komunikacji. Odrzuca zachowania agresywne. Przyjmuje zarówno pochwały, jak i słowa krytyki. To domena osób pewnych siebie. Asertywność jest jednak umiejętnością, którą można rozwijać.

Kreatywność

Kreatywność pochodzi od angielskich słów creator i creative. To umiejętność generowania rozwiązań. Proces umysłowy służący rozwiązaniu problemu lub sprostania postawionym zadaniom. Kreatywni ludzie charakteryzują się dużą wyobraźnią. Wielu z nich swoje swoją umiejętność przekuwa w unikatowe dzieła artystyczne. Domeną ludzi kreatywnych jest znajdowanie rozwiązań w pozornie beznadziejnych sytuacjach. Są one przy tym dopasowane do zaistniałych możliwości.

Elastyczność

Elastyczność to w głównej mierze umiejętność dostosowywania do nowych warunków. To nie tylko kwestie związane ze zmianą lokalizacji. Elastyczność w pracy wykorzystywana jest przy wciąż zmieniających się oczekiwaniach wobec projektu. Osoby elastyczne szybko potrafią zmienić założenia i kontynuować pracę na nowych warunkach. Elastyczność to idealna cecha dla zawodów twórczych.

Umiejętność pracy w grupie i samodzielność

Zdolność do pracy w zespole wymagana jest w pracach grupowych. Mogą być to zaawansowane projekty obejmujące współpracę różnych grup twórców. Cecha przydatna jest także przydatna z perspektywy zarządzania. Umiejętność pracy w grupie to nie tylko wysoki poziom komunikatywności. Tu sprawdzą się także umiejętności motywowania i nastawienia na cel. Wymagana jest przy tym jednocześnie duża samodzielność. Ma znaczenie dla podejmowania decyzji. Pomoże zarządzać projektem, grupą lub własną pracą.

Zarządzanie czasem

To umiejętność optymalnego wykorzystania czasu do podjętych działań. Pomaga również szacować pod tym kątem prace nad projektami. Odpowiada to za terminowe wywiązywanie się z zobowiązań. Umiejętność zarządzania czasem wykorzystywana jest podczas wycen i prac projektowych. Ma krytyczny związek ze wskaźnikiem efektywności pracy.

Jak kształtować kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie kształtują się przez całe życie człowieka. Na ich wartość wpływają przy tym najróżniejsze doświadczenia. Wiele z kompetencji miękkich szlifowanych jest w trakcie pracy zawodowej. Niektóre zawody wymagają wręcz, by były one daleko rozwinięte. Kariera zawodowa stanowi dodatkowe doświadczenie i rozwój w kontekście pracy. Wiele dużych firm prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności pracowników. Odbywają się w formie warsztatów, gdzie program dopasowany jest do wymaganych kwalifikacji. Niektóre kompetencje miękkie można trenować samemu. Tak jest w przypadku zarządzania czasem. Także asertywność i samodzielność zależą od indywidualnych cech człowieka. Podczas treningu kompetencji miękkich należy skupić się na praktycznej ich stronie. Wiele osób ma bowiem wymagana wiedzę, której nie potrafi zastosować na co dzień. Warto przy tym stosować metodę prób i błędów. Dodatkowo wpłynie to na kształtowanie kreatywności. Nie należy się przy tym zniechęcać niepowodzeniami. Są nierozłączne z rozwojem każdego człowieka.

Zawody, gdzie kompetencje miękkie są kluczowe

Kluczowe kompetencje miękkie są inne dla każdego zawodu. Niekiedy o powodzeniu w pracy stanowi różnorodność umiejętności człowieka. Osoby z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi znajdują bowiem zatrudnienie w wielu branżach. Doskonale sprawdzają się na kierowniczych i managerskich stanowiskach. Miękkie kompetencje przydadzą się w obsłudze klienta i sprzedaży, także bezpośredniej. Tu bowiem liczy się nie tylko umiejętność komunikacji. Pożądane będą kreatywność i odporność na stres. W dziale reklamacji bardziej przydatna będzie asertywność. Sprawdzi się w służbach publicznych i pracy urzędnika. Elastyczność zapewni powodzenie w okresie szybko zmieniającego się celu działania. Pomoże też dostosować się do panujących na rynku warunków. To cechy osób pracujących w reklamie i marketingu. Duży poziom umiejętności muszą mieć także pracownicy call-center. Wiele zależy od profilu działalności pracodawcy, jednak to wciąż atrakcyjna droga komunikacji z klientem. Także jako forma sprzedaży produktów i usług.

Umiejętności interpersonalne — jak szukać pracy?

Jak znaleźć pracę wymagającą rozwiniętych kompetencji miękkich? Najlepszym rozwiązaniem jest postawić na nowoczesne formy komunikacji. Jest to bowiem dowód na otwartość oraz umiejętność wyszukiwania informacji. Najlepsze ku temu są portale zawierające najnowsze oferty pracy w jednym miejscu. Znajdziesz tu ogłoszenia firm z całej Polski, także w Twoim mieście. Wiele z nich kierowanych jest właśnie do osób z odpowiednimi umiejętnościami. Na uwagę zasługują oferty pracy w handlu. Dotyczą zarówno bezpośredniej obsługi, jak i sprzedaży online. Wymagają innego zestawu miękkich kompetencji. Warto poszukać ofert pracy w bankach i korporacjach. Duże środowisko pracy pozwala dopracować potrzebne umiejętności. To prosta droga w kierunku awansu lub zarządzania własną firmą.