Uprawa konopi – jakie konopie można uprawiać w Polsce?

Uprawa konopi - indyjskich i siewnych

Konopie to gatunek roślin wywodzący się z terenów dzisiejszej Mongolii oraz Chin. Obecnie wyróżnić można trzy główne gatunki konopi i należą do nich siewne, indyjskie oraz dzikie. Rośliny te od wielu lat znajdywały zastosowanie w przemyśle, medycynie, religii czy nawet terapii. Obecnie uprawa konopi indyjskich w Polsce jest nielegalna (legalna jest od niedawna uprawa medycznej marihuany na cele ośrodków badawczych https://hemplo.pl/informacje/polska/weedomosci-kryminalne-2/), a hodowcy muszą starać się o czasowe pozwolenia na uprawę danego gatunku (konopie siewne).

Czym są konopie?

Konopie należą do rodziny konopiowatych. Badania genetyczne prowadzone na tych roślinach wykazały, iż roślina liczy sobie setki tysięcy lat. Oryginalnie roślina ta pochodzi z terenów dzisiejszych Chin, Mongolii i Tybetu. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://hemplo.pl/konopie/

Konopie to rośliny jednoroczne, co oznacza, że sieje się je i zbiera jednego roku, a plon wydają tylko raz. Wysiewa się je w kwietniu, a po około 90-100 dniach jest w pełni gotowa do zbioru, jednak czas ten może być różny od gatunku i odmiany konopi. W zależności od gatunków konopi, ich skład również jest różny.

Rośliny te z powodzeniem można hodować nawet na glebach o średniej jakości i w większości klimatów. Nie potrzebują one także specjalnego nawożenia, czy innej szczególnej opieki.

Jakie rodzaje konopi można uprawiać?

Na świecie wyróżnić można trzy główne gatunki konopi, a każdy z gatunków różni się od siebie właściwościami i działaniem. Uprawiane są na całym świecie w różnych celach, a w zależności od zapotrzebowania i kraju uprawy, występują pewne restrykcje prawne regulujące uprawy tych roślin. W Polsce jednak samodzielna uprawa jakichkolwiek konopi jest nielegalna. Możliwe jest uzyskanie pozwolenia na uprawę konopi siewnych.

Najpopularniejszymi odmianami hodowanymi na świecie są konopie indyjskie, siewne, oraz w pewnych krajach zaczęto uprawiać konopie dzikie.

Siewne – uprawia się je w celu uzyskania surowca w wielu gałęziach przemysłu. Rośliny te znalazły zastosowanie w produkcji biopolimerów, odnawialnych źródeł energii, paszy dla zwierząt czy suplementów diety. Uprawa tych roślin w Polsce podlega ścisłej regulacji.

Indyjskie – rośliny te na całym świecie uprawiane są głównie w celach produkcji narkotyków (marihuana), ale także leków. Największymi hodowcami tych konopi są głównie kraje takie jak Królestwo Zjednoczonych Niderlandów, Afganistan i Republika Południowej Afryki. W Polsce uprawa tych roślin jest nielegalna, a jedynie ośrodki naukowe i placówki mogą starać się o pozwolenie na uprawę ich w celu badań naukowych.

Dzikie samosiejki – te rośliny traktowane są jak chwasty. Nie sieje się ich celów przemysłowych. W ostatnich latach jednak zaczęto z nimi eksperymentować. Na ich bazie opracowuje się leki oraz papierosy mające na celu walkę z nałogiem palenia tytoniu.

W jakim celu uprawia się konopie?

Konopie niosą ze sobą ogromny potencjał produkcyjny. Ich uprawy są wysoko wydajne, a z jednego hektara uprawy można zebrać kilkukrotnie więcej materiału wykorzystywanego w produkcji papieru niż z jednego hektara lasu. Hodowle takie są również bardzo ekologiczne i nie obciążają środowiska, a same rośliny wykorzystywane są w całości – od nasion po łodygi.

Sprawdź jak uprawia się konopie włókniste i co się z nich pozyskuje:

Nasiona – znalazły zastosowanie jako żywność, biopaliwa, surowiec olejarski czy materiał siewny. Nasiona wydobywa się z dojrzałych kwiatów konopi przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń np. tryjerów. Tak pozyskane i oczyszczone nasiona mogą stanowić materiał siewny na przyszłe uprawy, bądź przeznaczane są do dalszego przetwórstwa. Olej produkuje się przy wykorzystaniu ekstrakcji nadkrytycznej z wykorzystaniem płynnego CO2. Dzięki takiemu zabiegowi olej ten jest wolny od zanieczyszczeń i przechodzi do produktu w niezmienionym składzie. Proces ten polega na opłukiwaniu rozdrobnionych nasion konopnych płynnym CO2 w specjalnych maszynach, a następnie nad usunięciem CO2 z maszyny głównie przez rozprężenie. Po zabiegu takim czysty olej konopny znajduje się na dnie maszyny w specjalnych zbiornikach. Z oleju konopnego można także wytworzyć biodiesla o wysokiej wydajności. Proces ten polega na wykorzystaniu wodorotlenku sodu i alkoholu metylowego. Nasiona te bogate są w wiele substancji biologicznie czynnych, witaminy i minerały, co stanowi dobry surowiec w diecie dostarczający ważnych substancji odżywczych. Na rynku można spotkać coraz więcej produktów wzbogacanych w nasiona konopne.

Kwiaty – konopi siewnych zbiera się w celu produkcji suszu. Susz ten ze względu na wysoką zawartość CBD przeznaczony jest do waporyzacji lub jako składnik do produkcji żywności konopnej np. herbat. Proces produkcyjny jest bardzo prosty i polega na zebraniu dojrzałych kwiatów i termicznym ich wysuszeniu w piecach, jednak niektóre firmy preferują suszenie kwiatów na słońcu przy wykorzystaniu specjalnych sit.

Łodygi – ten element rośliny jest bardzo cenny i stanowi około 80% wagi całej rośliny. Po usunięciu innych niepotrzebnych elementów konopi łodygi przetwarzane są w różnoraki sposób. Wytwarza się z nich biopolimery, materiały, papier, cement konopny, słomę czy paszę dla bydła. Przetwarzanie tych elementów na materiał polega na ukwaszeniu ich bakteriami fermentacji mlekowej. Słomę wykorzystuje się na terenach biednych do pokryć dachowych. Cement konopny w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Materiał ten produkowany jest z wapna, żelaza, oraz wzbogacany w żużel, a coraz więcej krajów decyduje się na wprowadzanie go do ogólnego obiegu.

Korzenie i liście spadowe – są to najmniej potrzebne elementy konopi, jednak wykorzystuje się je do produkcji nawozów, czy jako elementy składowe pasz.

Marihuana – jest to narkotyk produkowany z konopi indyjskich. Swoje właściwości odurzające zawdzięcza wysokiej zawartości THC w swoim składzie. Marihuanę produkuje się poprzez zebranie odpowiednio dojrzałych kwiatów konopi, a następnie wysuszeniu ich. Podczas suszenia dochodzi do procesu dekarboksylacji i wtedy także THC nabiera swoich odurzających właściwości,

Nasiona marihuany – (https://hemplo.pl/szczepy/lista/indica/) produkcja w celu uprawy konopi indyjskich na potrzeby rekreacyjne, medyczne i genetyczne – tworzenie nowych odmian.

Haszysz – narkotyk ten przypomina w konsystencji jasnobrązowe ciasto lub gęsty karmel. Produkuje się go z marihuany. Proces ten jest bardzo prosty- marihuanę umieszcza się na specjalnych sitach i przykrywa płótnem. Następnie uderza się marihuanę w celu zsypania z niej żywicy. Kiedy zgromadzi się wystarczająco dużo żywicy, wygniata się ją w formę bloku o zwartej konsystencji.

Inne produkty z konopi indyjskich – poza produkcją narkotyków konopie te wykorzystywane są do produkcji leków – jako medyczna marihuana, czy podejmuje się próby izolowania białka w celu produkcji zamienników mięs. Jednak po produkcji narkotyków konopie te przeznaczane są na słomę.

Czy trzeba posiadać zezwolenie na uprawę?

Uprawa konopi może być naprawdę dochodowym biznesem. Rośliny te są stosunkowo proste w uprawie, nawet dla niedoświadczonych hodowców.

Uprawa konopi indyjskich na terenie Polski jest nielegalna, możliwe jest jednak uzyskanie pozwolenia na uprawę konopi siewnych. Pozwolenie takie uzyskuje się od urzędu miasta, urzędu gminy, bądź innego odpowiadającego miejscu zamieszkania. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na uprawę konopi i umieszczeniu odpowiedniej opłaty, po 30-60 dniach wydawana jest decyzja władz, od której w razie potrzeby można się odwołać. Zezwolenie obejmuje dany teren uprawny i reguluje to, jakie odmiany konopi siewnej mogą być uprawiane.

Uwaga: Zezwolenie na uprawę konopi indyjskich uzyskać mogą jedynie niektóre placówki badawcze i naukowe. Pozwolenie takie wydawane jest jedynie wtedy, gdy praca naukowa jest związana z konopiami i obejmuje jedynie określoną ilość krzaków. Każda nadwyżka w hodowli musi być zgłoszona i usunięta.

Podczas uprawy samodzielnej jakiejkolwiek odmiany konopi grozi odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności. Reguluje to ustawa o przeciwdziałaniu narkomani wydana w 2005 roku.

Gdzie można sprzedać konopie?

Konopie mogą stanowić naprawdę dochodowy biznes i być świetną alternatywą dla komercyjnego rolnictwa.

Rolnik zaczynając przygodę z uprawą konopi nie musi zaopatrywać się w specjalistyczne maszyny i urządzenia, a sprzęt który jest potrzebny do prowadzenia uprawy jest bardzo podstawowy. Uprawa tych konopi rozpoczyna się zazwyczaj w kwietniu, a zbiór przypada po około 90-100 dniach. W tym czasie konopie uzyskują wymaganą dojrzałość. Po zbiorze konopie są sortowane i oddzielane są wszelakie zanieczyszczania lub surowiec zepsuty.

Zebrane konopie siewne oddaje się do skupów zajmujących się zbieraniem konopi siewnych.

W Polsce działają dwa główne koncerny skupów plonów konopi siewnych – krajowy oraz zagraniczny. W skupie krajowym zazwyczaj oferowane są mniejsze kwoty, ale akceptowalna jest nawet niższa jakość zbiorów. W skupach zagranicznych oferowane są większe kwoty, bo aż nawet 300zł/t, jednak jakość konopi musi być wysoka.

Konopie indyjskie zazwyczaj nie są siane, a zbytem jest głównie czarny rynek.

Czy można zarobić na konopiach?

Konopie jako rośliny uprawne są bardzo łatwe w hodowli, a ich gęstość plonu jest dosyć duża. Rolnik decydujący się na szeroką uprawę tych roślin może liczyć się ze sporym przychodem.

Obecnie konopie siewne stanowią wciąż mały areał uprawny, a zapotrzebowanie wciąż rośnie.

Zalecana jest uprawa ok. 5 ha ziemi. Na 1 ha przypada 15 kg nasion o koszcie około 20 zł. Rośliny te dorastają do 2-3 metrów. Z jednego hektara można zebrać do 800 kg nasion, za które można uzyskać przychód ok. 7 tysięcy złotych. Nie tylko sprzedaż nasion jest opłacalna. Kwiaty zawierające ok. 50% CBD można upłynnić w cenie 240 zł/kg.

Także łodygi są przedmiotem skupu. Za tą część roślin, w zależności od skupu, można uzyskać od 200zł do 300 zł za tonę.

Jak widać uprawa konopi siewnych może być naprawdę dochodowym biznesem.

Konopie indyjskie nie mają głównego legalnego rynku zbytu, a niszę tą zapełnia rynek narkotykowy. Na czarnym rynku w Polsce cena marihuany za jeden gram waha się od 40zł-60zł w zależności od lokalizacji. Pamiętać należy jednak o tym, iż marihuana jest w Polsce nielegalna, a za jej posiadanie, handel, czy spożywanie grozi kara pozbawienia wolności.

Więcej o tym, ile można zarobić na konopiach można dowiedzieć się w filmie poniżej.

Konopie przez wiele wieków towarzyszyły ludzkości. Znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, medycynie i religii. Obecnie konopie znów budzą zainteresowanie wielu osób, w tym inwestorów. Zauważyć można, iż ciągle rośnie areał uprawny tych roślin w Polsce i za granicą.